Direkta Restaurationer - Ljushärda

Ljushärdning

Våra produkter för ljushärdning är en del av kategorin ”Direkta restaurationer”. De täcker processflödet vid direkt restauration av tänder – från preparation till eftervård av restaurationen. Produkterna är optimalt koordinerade med varandra och skapar möjligheter till framgångsrika resultat.

Bluephase Style 20i

LED med maximal prestanda

Bluephase G4

Nyhet! Intelligent LED härdningslampa

Bluephase Meter II

Referensen för mätning av ljusintensiteten