IPS e.max ZirPress

magnifying glass

Glaskeram-puck för PRESS-ON-teknik

IPS e.max ZirPress är puckar av fluorapatit glaskeram som är avsedda att pressas på  IPS e.max ZirCAD-skelett.

Denna praktiska teknik gör det möjligt att effektivt framställa zirkoniumoxid-förstärkta kronor och multi-unit broar. IPS e.max Press är lämplig att använda till helanatomiska pressade rekonstruktioner (Målningsteknik - Staining Technique) samt för delpressade restaurationer som fasadförses individuellt med IPS e.max Ceram.

Puckarna kan pressas både på IPS e.max ZirCAD och andra zirkoniumoxid-skelett inom CTE område av 10.5-11.0

Apatitkristallerna i materialet kontrollerar selektivt samspelet av translucens, opalescens samt klarhet, vilket resulterar i optimal maskering av det mindre translucenta zirkoniumoxid-skelettet.

IPS e.max ZirPress-puckar

Puckarna finns tillgängliga i  tre olika nivåer av opacitet och i 9 av de mest populära A-D färgerna och 4 Bleach BL färger. Två ytterligare gingiva färger har nu utökat sortimentet.

HT-puckar

The new highly translucent ingots are used for the fully anatomical technique. If you would like to impart your restorations with a special touch, you can characterize them with IPS e.max Ceram Shades/Essence materials. You can even fabricate inlay-retained bridges in all-ceramics with «normal» effort using the IPS e.max ZirPress HT ingots.

LT-puckar

LT-pucken, Low Translucency (LT) passar idealiskt vid  cut-back teknik. Komplettera incisalområdet med IPS e.max Ceram-materialet för att höja det estetiska utseendet på dina restaurationer.

MO-puckar

MO puckar (medium opacity) används för framställning av exakt infattning av keramiska skuldror, bro pontics och den cervikala tredjedelen, innan restaurationen kompletteras med IPS e.max Ceram skiktmaterial.

Gingiva puckar

De två Gingiva puckarna är de senaste "medlemmarna" i IPS e.max ZirPress-familjen. Eftersom materialet inte krymper och hjälper till att reducera antalet bränncykler, passar det utmärkt för framställning av stora gingivadelar, speciellt vid implantatbehandlingar.

Vid framställning av IPS e.max Press och IPS e.max ZirPress, finns investmentmaterial tillgängliga; IPS PressVEST och IPS PressVEST Speed

Fördelar

  • framställning av zirkoniumoxid-förstärkta restaurationer med minimal teknisk ansträngning och tidsåtgång
  • keramiska skuldror med hög passform och brännstabilitet 
  • helanatomisk pressning eller cut-back teknik och fasadframställning med IPS e.max Ceram 
  • optimal maskering av de mindre translucenta zirkoniumoxid-skeletten 
  • naturtrogen estetik tack vare fluorapatit