IPS e.max CAD

Den kliniskt utprovade CAD/CAM-lösningen för alla dina behov

IPS e.max CAD är en innovativ litiumdisilikat glaskeram (LS2) för CAD/CAM-applikationer. Systemet kombinerar hög estetisk kvalitet med stor användarvänlighet. IPS e.max CAD täcker ett omfattande spektrum av indikationer. Med ett flertal translucens-grader, färger och blockstorlekar ges stor flexibilitet. Väl utprovade och koordinerade cementeringsmaterial kompletterar systemet.

Många års klinisk erfarenhet visar att den höga hållfastheten hos IPS e.max litiumdisilikat på 500 MPa* (IPS e.max CAD 530 MPa, IPS e.max Press 470 MPa) i kombination med adhesiv cementering tillåter en krona med en tjocklek på minst 1 mm.

Fördelar

  • Ledande CAD/CAM-material - betydligt högre hållfasthet än konkurrerande glas- och hybridkeramer
  • Omfattande indikationsspektrum
  • Vetenskapligt och kliniskt bevisat
  • God tillgänglighet tack vare CAD/CAM-partnernätverk (tillverkning i egen regi och genom auktoriserade milling center)
  • Väl utprovade cementeringsmaterial är koordinerade med litiumdisilikat (LS2)

 * avser biaxial böjhållfasthet över en 10-årsperiod. Källa: R & D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein.

IPS e.max CAD Veneering Solutions

Fasadstrukturer med hög styrka för underkonstruktioner i zirkoniumoxid

IPS e.max CAD Monolithic Solutions

Helanatomiska helkeramiska restaurationer med hög styrka

e.max cad_Press Abutment teaser

IPS e.max CAD Abutment Solutions

Customized abutment solutions