Produkter

Apparater

Den bästa utrustningen till Ivoclar Vivadents material

Helkeramik

IPS e.max and IPS Empress: Esthetic all-ceramic for dentists and technicians

abutmentsolutions_800x600px

Implant Prosthetics

Functional and esthetic results with Abutment Solutions

Legeringar

Ett komplett sortiment av legeringar

Metallkeramik

Ger stabila resultat

PMMA fasadmaterial och CAD/CAM-material

High-quality and versatile materials

Tandproteser

Material för protetik, tänder, färgskalor

Temporära material

Mångsidiga lösning för temporära restaurationer