magnifying glass

Multilink Automix

Stark bindning vid alla tillfällen

Multilink Automix är ett kemiskt härdande universalt cement med möjlighet att ljushärda. Det används tillsammans med en självetsande emalj-/dentinprimer på tanden och universalprimern Monobond Plus på tandersättningen.

Mer än 10 miljoner restaurationer har cementerats med Multilink och Multilink Automix sedan 2004. Lyckandefrekvensen med tanke på adhesion är 99,0% (9 studier, 291 restaurationer). Läs mer i Scientific Report till höger.

Fördelar

  • Stark bindning - både dual- och självhärdande
  • Universal - passar lika bra till silikat- och oxid-keramik som till metall
  • Kliniskt bevisad - en mängd långtidsstudier
  • Kan förvaras i rumstemperatur - tack ett vare utvecklat initiatorsystem
  • Utmärkt marginalkvalitet - Air-Block Liquid Strip är inkluderad i systemförpackningen

Fäger

  • 4 färger - gul, transparent, opak och vit
  • Try-Infärger finns för alla 4 färger

Lätt att använda

En-stegsprimer
Multilink Automix används i kombination med en självetsande och självhärdande primer, Multilink Primer A/B. Primern fungerar som en förseglare av dentinet och medverkar till en god marginaladaption som ger höga bondingvärden. Blanda A+B, en droppe av varje och applicera.

Easy Clean Up
Vi har gjort det enklare för dig att avlägsna överskott med hjälp av "Easy Clean up" och fjärdedelsteknik. Ljushärda överskottsmaterialet under 2-4 sekunder per fjärdedel (mesiolingualt, distolingualt, mesiobuccalt, distobuccalt). Överskottet utvecklar en geléliknande konsistens och kan enkelt avlägsnas med en scaler.

Indikationsområden

Adhesiv cementering av: inlays, onlays, kronor, broar och rotkanalstift gjorda av:

  • Metall och metallkeramik
  • Helkeramer (IPS Empress Esthetic) inkl. förstärkta keramer (zirkonium och aluminiumoxid), litiumdisilikat, (IPS e.max Press/CAD)
  • Komposit och fiberförstärkta kompositer