magnifying glass

Tetric EvoFlow Bulk Fill

En flytande bulkfyllnadskomposit som kompletterar vår framgångsrika Tetric EvoCeram Bulk Fill.

Tetric EvoFlow Bulk Fill är baserade på Tetric EvoCeram Bulk Fill. Tetric EvoFlow Bulk Fill används som ett första skikt i klass I och klass II restaurationer. Precis som Tetric EvoCeram Bulk Fill kan den härda tjocka skikt upp till 4 mm, samtidigt som ljushärdningstiden är kort. En utmärkt affinitet till kavitetsväggar och självnivellerande (flyter ut i kaviteten) konsistens är ytterligare fördelar för detta bulkmaterial.

Ivocerin fotoinitiator och Aessencio-teknologi

Den avgörande styrkan i den nya flytande kompositen finns i den speciellt utvecklade Aessencio teknologin. I kombination med den patenterade fotoinitiatorn Ivocerin, möjliggör teknologin härdning av skikt upp till 4 mm. Samtidigt kan en låg dentin-liknande translucens upprätthållas, vilket bland annat gör det möjligt att effektivt maskera missfärgningar. Resultatet blir en naturlig, estetisk restauration.
Tetric EvoFlow Bulk Fill är således ett idealiskt komplement till Tetric EvoCeram Bulk Fill, som har en translucens som liknar naturlig emalj. Båda kompositerna finns i universalfärgerna IVA, IVB och IVW och erbjuder en idealisk mix av estetik och effektivitet utan att göra avkall på frågan om krympningsstress.

Fördelar

  • Skikt upp till 4 mm
  • Dentin-liknande eller emalj-liknande volymersättning
  • 10 sekunder (≥1000 mW/cm2)
  • Upp till 47 % tidsbesparing jämfört med den konventionell teknik*

Effektiv Estetik

Tetric EvoFlow Bulk Fill ingår i produktkategorin "Direkt restaurationsterapi". Produkterna i den här kategorin täcker hela proceduren för restauration av tänder – från preparation till skötsel av restaurationen.
Ivoclar Vivadent erbjuder dig en portfölj av koordinerade produkter som hjälper dig att effektivt skapa högkvalitativa estetiska restaurationer.
Hitta mer information om arbetsflödet "Effektiv Estetik" här. 

*Jämförd med Tetric EvoFlow och Tetric EvoCeram. Uppgifter lämnas på begäran.