magnifying glass

Implant Care

Sköt om implantaten - överallt

Implant Care är ett sammanhållet koncept för implantatpatienter.

Ivoclar Vivadent erbjuder material med hög kvalitet för framställning av implantatkonstruktioner. Våra material möter dina patienters  förväntningar när det gäller funktion och estetik.  Att därefter ta hand om tänderna, munnen och de implantatstödda konstruktionerna ställer krav på din förmåga att styra munhälsovården hos patienten. Där är vi på Ivoclar Vivadent din partner. Implant Care produkterna hjälper till att skapa implantat som håller längre och du kan utöka din service till patienterna under en längre tid. Produkterna är framtagna för vård på klinik och för egenvård i hemmet.

Implant Care produkter

Produkterna uppfyller implantatrestaurationernas speciella behov.

  • vårdar vävnaden kring implantatkonstruktionen
  • bevarar funktion och estetik
  • bidrar till kvalitetssäkring

Fördelar för praktiken

  • Enkelt att integrera i behandlingsgången
  • Kliniskt utprovad på implantatpatienter
  • Hjälper till att skapa bestående patientlojalitet

Fördelar för patienten

  • Smärtfri behandling
  • Välbefinnande under behandlingen
  • Långvarig skötsel av implantatet

Läs mer om produkterna i Implant-Care sortimentet i broschyrerna och länkarna till höger.

Kontakta Ivoclar Vivadent om du vill ha ett prov på Cervitec Liquid