magnifying glass

IPS Empress Direct

Högestetisk komposit

IPS Empress Direct är en högestetisk komposit för restaurationsterapi i anteriora och posteriora tänder. Den finns tillgänglig i fem olika translucensnivåer. Därför kan olika anatomiska egenskaper reproduceras på ett tillförlitligt sätt.

Med de flytande karaktäriseringsmaterialen IPS Empress Direct Effect och IPS Empress Direct Colors kan alla typer av restaurationer framställas individuellt. Materialen appliceras enkelt precis under det slutliga täckande skiktet. Det ljushärdande opaka IPS Empress Direct Opaquer materialet maskerar oönskade tandmissfärgningar, exponerade metallytor och pelaruppbyggnader i de anteriora och posteriora områdena.

Estetik

  • Naturtrogna färger för naturliga restaurationer
  • Enkel applicering av färgnyanser med Trans Opal

Kvalitet

  • Estetiska resultat med lång livslängd
  • Bekväm hantering för sofistikerade krav

Effektivitet

  • Intuitiv skiktningsteknik med endast 3 till 5 steg

Effektiv Estetik

IPS Empress Direct ingår i produktkategorin "Direkt restaurationsterapi". Produkterna i den här kategorin täcker hela proceduren för restauration av tänder – från preparation till skötsel av restaurationen.
Ivoclar Vivadent erbjuder dig en portfölj av koordinerade produkter som hjälper dig att effektivt skapa högkvalitativa estetiska restaurationer.
Hitta mer information om arbetsflödet "Effektiv Estetik" här.