Fyllningsterapi

Koordinerade, effektiva produkter

Med det omfattande utbudet av restaurationsmaterial kombineras innovation med långvarig klinisk framgång. Restaurationsmaterialens fysikaliska egenskaper och hanteringsegenskaper har fortlöpande förbättrats genom åren – för ännu bättre estetik och användarvänlighet. Produktutbudet omfattar högestetiska kompositer och fluor-innehållande kompomerer, vilket underlättar för dentalteamet att möta både patienternas och klinikens olika krav.

Kompositer

Utmärkta hanteringsegenskaper för att passa alla situationer