CAD/CAM restaurationer Chairside

Datorstödda protetiska lösningar ökar stadigt sin betydelse. Kostnadseffektiva CAD/CAM-processer, digitalisering i form av orala scanners och frästeknik samt digitalt anpassade toppmoderna material, gjorda av både keram och resin, spelar en allt viktigare roll:

Ivoclar Vivadent erbjuder skräddarsydda produkter för tandläkarpraktiken. Förutom högestetiska keramiska block finns också akrylatpolymerblock för CAD/CAM-tillverkning av temporära restaurationer liksom en omfattande, välkoordinerad serie av tillbehör tillgängligt.

M_1_High_Res_RGB_1900x1200 teaser

Equipment / CAM

The smallest smart 5-axis milling machine worldwide

Telio CAD

Cross-linked PMMA material for long-term temporaries

Tetric-CAD-teaser

Tetric CAD

The esthetic composite block

e.maxCAD_divHalter_2 teaser

IPS e.max CAD

The highly esthetic lithium disilicate glass-ceramic (LS2)

e.maxZirCAD_Programill_1_HG grau

IPS e.max ZirCAD

The high-strength Zirconium oxide ceramic (ZrO2)

EmpressCAD_PrograMill teaser

IPS Empress CAD

The clinically proven leucite glass-ceramic

abutmentsolutions_800x600px

Implant Prosthetics

From temporary to permanent restoration

IPS e.max Shade Navigation App

5 steps to find the correct shade and translucency level

Tillbehör

Optimally matched, versatile accessories