Liquid Strip

magnifying glass

Glyceringel som förhindrar genomträngning av syre till kompositer och keramiska ersättningar under härdningsprocessenr.

Indikationer

  • Try-in pasta
  • Förhindrar syreinhibiering på kompositer
  • Skyddar etsningsmönstret på lab-framställda helkaramiska restaurationer