cementation group banner

Cement

Optimala resultat med moderna cementeringsmaterial

Högkvalitativa restaurationsmaterial förtjänar att sättas fast med bästa möjliga cement. Ett primärt mål för Ivoclar Vivadents forskningsavdelning är därför att utveckla koordinerade system vars komponenter kombineras perfekt för att ge ett optimalt resultat.  

Variolink Esthetic är den moderna lösningen till högestetiska restaurationer. Monobond Etch & Prime är världens första glaskeramiska primer som eliminerar behovet av fluorvätesyra-etsning. Multilink Automix är ett universalcement som använts mycket framgångsrikt på tandläkarpraktiker under många år. Det får gång på gång utmärkta resultat i olika oberoende tester.

SpeedCEM Plus är ett självbondande cement speciellt lämpligt för cementering av zirkonia. Ivoclean rengör effektivt protetiska restaurationers bondingytor från kontaminering av saliv och skapar därmed optimala förutsättningar för hållbar bindning.

Variolink Esthetic och SpeedCEM Plus erbjuder en idealisk kombination av prestanda och effektivitet för varje klinisk situation.

Cementation Navigation System (CNS) ger professionella medarbetare en detaljerad guide för att välja ett passande cement beroende på klinisk situation och produktval.