magnifying glass

IPS Style

Den patenterade metallkeramen IPS Style erbjuder maximal effektivitet, enkel hantering och naturtrogen estetik. IPS Style är det första keramiska material som innehåller oxyapatit-kristaller. Oxyapatitkristallerna reflekterar en hög andel av det infallande ljuset och ger därmed en naturlig djupeffekt till dina restaurationer.

Oxyapatitkristaller ingår i alla färgkomponenter, från opaker till incisalmaterial. Detta gör att restaurationens translucens eller opacitet kan kontrolleras efter behov. Genom att IPS Style även innehåller leucit- och fluorapatitkristaller samt koordinerade glasfaser får den här lågbrända glaskeram-mixen ett användarvänligt handhavande och optiska egenskaper.

IPS Style omfattar komponenter för enskikts- och flerskiktstekniker. Materialet är kompatibelt med IPS Ivocolors mångsidiga shade-, stain- och glazesortiment.

Fördelar
• Optimalt krympningsbeteende ger hög stabilitet under bränningen
• Mångsidiga modelleringsegenskaper och individualiserad hantering av skiktmaterial
• Oxyapatitkristaller för naturtrogen translucens och djupeffekt

Indikationer
• Konventionellt enskikts och flerskikts keramiskt material till de flesta legeringar (inklusive elektroplätering) där CTE-området är 13,8 – 15,2 x 10-6/K (25 – 500°C)
• Skalfasader på värmebeständiga brännstansar