magnifying glass

IPS e.max Press Multi

Den första polykromatiska pucken avsedd för pressteknik!

Multi-pucken ger en gradvis och verklighetstrogen övergång från dentin- till incisalområdena. Det gör att monolitiska restaurationer får ett mycket estetisk utseende.

Den nya IPS e.max Press Multi-pucken revolutionerar presstekniken. Presspucken består av den kliniskt beprövade litiumdisilikatglas-keramen, vars böjhållfasthet uppgår till 470 MPa. Multi-puckarna har en gradvis naturlig färgskiftning och translucens som liknar naturliga tänder: Färgstyrkan och opaciteten är högre i cervical- och dentinregionen, och de incisala områdena är önskvärt translucenta.

Hög styrka och stabilitet

IPS e.max-LS2 kronor har tack vare sin höga styrka och stabilitet visat imponerande resultat i de posteriora regionerna under många år. Möjligheten att nu pressa polykromatiska kronor eliminerar behovet av tidskrävande skiktningsarbeten.  Högeffektiva och estetiska resultat uppnås i en enda presscykel.
Pressa polykromatiskt – glasera – klart!

IPS e.max Press Multi puckar finns tillgänglig i en storlek och i nio populära A-D-färger samt i en bleachfärg: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2 och BL2.

De intelligenta, användarvänliga pressugnarna Programat EP 3010 och EP 5010 är fullt kompatibla med IPS e.max Press-materialen. Innovativ teknologi har utvecklats och patenterats för att processa det nya polykromatiska IPS e max Press Multi materialet*.

*En mjukvaru-uppdatering finns tillgänglig för pressugnarna Programat EP 3000, EP 5000 och till EP 3010 och EP 5010 som redan finns på marknaden.

Indikationer

  • Anteriora och posteriora kronor
  • Fasader
  • Hybrid abutment kronor

Fördelar

  • Estetiskt och verklighetstroget, effektiv pressning
  • Monolitisk - LS2-restauration med naturlig och gradvis färgövergång
  • Perfekt koordinerade Programats pressugnar och deras patenterade teknik
  • Maximal kostnadseffektivitet inom presstekniken