magnifying glass

Bluephase Style 20i

magnifying glass

Kraftfull LED till alla arbeten 

Bluephase Style 20i är en sladdlös högeffektiv härdljuslampa som kombinerar maximal ljuseffekt, upp till 2000 mW/cm2 i Turbo-läget, med en extremt kort härdtid. Med en kort belysningstid från bara 5 sekunder underlättas det kliniska arbetet på praktiken varje dag.

Passar särskilt bra till indirekta restaurationer

Beroende på materialets tjocklek, färg och opacitet på den indirekta restaurationen, kan ljusmängden som når kompositcementet reduceras avsevärt. Särskilt för denna indikation blir den höga ljusintensiteten på Bluephase Style 20i en avgörande fördel. Nu säkerställs att tillräcklig mängd energi penetrerar igenom kronan eller inlägget, även på hög-kvalitativa helkeramiska restaurationer, vilket ger tillräcklig och tillförlitlig härdning av ljus- eller dualhärdande kompositcement.

Fördelar

  • Maximal ljusintensitet på 2000 mW/cm2
  • Polywave LED med ett halogenliknande våglängdsområde
  • Lämplig för alla material
  • Click & Cure - Sladdlös för enkelt handhavande, vid behov kan nätkabel användas
  • Induktiv laddning som medger "kontaktfri" laddning av batteriet (Utrustad med ett kraftfullt  litium-polymer-batteri med induktiv laddning för lång livslängd och optimal hygien)

Indikationer

  • Lämplig för polymerisering av alla ljushärdande material i våglängdsområdet 385 – 515 nm
  • Dessa material inkluderar kompositer, adhesiver, underfyllningsmaterial, fissurförseglingar, temporära material så väl som flytande kompositer för brackets och indirekta restaurationer, som t.ex. keramiska inlays