Zenostar: Nu ännu bättre estetik och effektivitet

magnifying glass

Produktportföljen utvidgas med för-färgade diskar som ger nya möjligheter

De för-färgade Zenostar MT-diskarna i färgerna MT 1 till 4 passar för effektiv framställning av zirkoniumoxid-restaurationer. Varken färginfiltration eller för-torkning behövs, vilket sparar värdefull tid.

Zenostar MT 1 - 4 är ett komplement till det nuvarande produktsortimentet. Translucensnivån motsvarar den ofärgade Zenostar MT 0. Med en koordinerad ljusgenomsläpplighet skapas ett naturligt och estetiskt utseende i patientens mun. Färgkonceptet är framtaget så att restaurationerna i  de populäraste A-D färgerna endast behöver en stain- och en glazebränning efter sintringen. Tack vare detta reproduceras den önskade tandfärgen både bättre och effektivare.

Två olika tjocklekar på diskarna

Med Zenostar MT 1 - 4 är det möjligt att skapa helanatomiska singelkronor och upp till  treledsbroar anteriort och posteriort. De nya diskarna finns i 14 mm och 18 mm tjocklek. Färganpassning och individuella karaktäriseringar skapas med stains från färgsystemet IPS Ivocolor.

Säkrare och snabbare cementering

Vi rekommenderar det självhärdande kompositcementet SpeedCEM Plus för fastsättningen av Zenostar MT-restaurationer. Tack vare de självadhesiva egenskaperna behöver restaurationerna inte konditioneras och appliceringen av en primer blir onödig. Även detta ger ökad effektivitet.

Zenostar® är ett registrerat varumärke från Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG.
SpeedCEM® är ett registrerat varumärke från Ivoclar Vivadent AG.