Adhese Universal Wet & Dry

magnifying glass

Pålitlig adhesion tack vare hög tekniktolerans

Vetenskapligt beprövad: Adhese Universal skapar en pålitlig hög bondingstyrka på vått och torrt dentin.

Den kliniska framgången med ett adhesiv är ofta beroende av arbetstekniken. Adhesiv som bygger på totalets-teknik kräver vanligtvis ”wet bonding” teknik. Adhesivet ska då appliceras på etsat och lätt fuktigt dentin, för att undvika  uttorkning. Att hitta rätt avvägning mellan hur blött eller torrt dentinet ska vara för att skapa tillräcklig bondingstyrka, är ofta mycket krävande. 

Adhese Universal fungerar effektivt på både vått och torrt dentin. Hydrofila och hydrofoba egenskaper är kombinerade i en välbalanserad lösning. Adhese Universal är extremt tolerant mot fukt och penetrerar effektivt in i dentintubuli. Under appliceringstiden säkerställs det att dentinet återfuktas av de hydrofila monomererna och vattnet, så att adhesivet kan infiltrera in i kollagenet. Ett homogent och jämnt skikt skapas även om adhesivet tunnas ut med en stark luftbläster. När skiktet har polymeriserats, har en optimal försegling av dentintubuli skapats.

Höga värden på bondingstyrkan

Bondingstyrkan på Adhese Universal till dentin förblir oförändrad även efter etsning med fosforsyra, både om ytan övertorkas eller om den är för våt. Detta ger en säker och tillförlitligt hög bondingstyrka på vått och torrt dentin – oberoende av etsning eller appliceringsmetod. Den höga tekniktoleransen på Adhese Universal har bekräftats i en nyligen utförd studie (Singhai et al., University at Buffalo, USA 2014). Denna studie undersökte bondingstyrkan på vått, torrt och uttorkat dentin för sex adhesiver från olika tillverkare. Resultatet: Adhese Universal uppnådde genomgående höga värden på bondingstyrkan, oberoende av skicket på dentinet.

Adhese® är ett registrerat varumärke från  Ivoclar Vivadent AG.