Ivoclar Vivadent stod värd för det 2:a internationella expertsymposiet i London

Monolitiskt restaurationskoncept

magnifying glass

Schaan, Liechtenstein – 25 June 2014

På rekommendation av Kings College London Dental Institute, har Ivoclar Vivadent stått värd för det internationella expertsymposiet ‘The Quality of Esthetics’ i London. Den 14 juni 2014 diskuterade världsberömda specialister nya material och avancerade kliniska koncept inför en publik på 750 deltagare.

Robert Ganley, koncernchef för Ivoclar Vivadent AG och Darryl Muff, Vd för Ivoclar Vivadent Ltd. UK & Irland öppnade symposiet med ett välkomsttal, där de betonade sitt engagemang med att koppla tandläkare och tandtekniker närmare varandra genom fortsatt kunskapsspridning och utbildning.

Dr James Russell och Rob Lynock (Storbritannien) tittade på etik inom estetiken genom att illustrera hur ett nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker säkerställer att patienterna erbjuds högestetiska restaurationer, samtidigt som minimal preparering utförs och frisk tandstruktur bevaras. Bart van Meerbeek (Belgien) diskuterade forskning om det effektivaste bonding-förfarandet. Hans slutsats var, att i de flesta fall, krävs en kombination av själv-etsning och ets & skölj-förfarande, trots att tillvägagångssättet med själv-etsning ofta anses vara det effektivaste, tack vare det enkla arbetssättet och låg misslyckandefrekvens.

Dr Eric van Dooren (Belgien) och tandtekniker Murilo Calgaro (Brasilien) diskuterade de generella principerna för val av puckar och färg i IPS e.max-systemet. För att få optimala, estetiska resultat lade de stor vikt på puckar av litiumdisilikat (LS2) med låg translucens (LT) och medelopacitet (MO), medan tandtekniker Michele Temperani (Italien) belyste hel-keramerna och CAD/CAM teknologin som ideala kombinationer för ökad estetisk framgång.

Dr Markus Lenhard (Schweiz) demonstrerade hur Tetric EvoCeram Bulk Fill-skiktningsteknik har revolutionerat arbetet med kompositrestaurationer, till att bli snabbare och enklare. Van P. Thompson (USA) diskuterade monolitiska kronor i CAD/CAM material och tittade på silikat- och oxidkeramer, problemen med konsprickor och radiella frakturer, samt varför zirkonium har blivit det främsta materialvalet.

Dr Stefan Koubi (Frankrike) fokuserade på ultratunna keramiska restaurationer och betonade vikten med att behålla lite av dyskromin/missfärgningen samt att nära samarbete med tandtekniker, är nyckeln till en ideal färgmatchning. Detta understöddes av Dr Rafael Piñeiro Sande (Spanien) som betonade diagnosen som den viktigaste delen av behandlingen, när man vill nå de bästa estetiska resultaten, samtidigt som Oliver Brix (Tyskland) redogjorde för sina erfarenheter med IPS e.max-systemet. Han har utforskat gränserna för innovativ dentaldesign och hur man arbetar med naturen.

Prof. Daniel Edelhoff (Tyskland) sammanfattade programmet genom att titta på hur man löser problemet med accelererande tandslitage på grund av blottad dentin. Därefter avslutade Josef Richter, försäljningschef på Ivoclar Vivadent AG, symposiet genom att tillkännage Madrid, Spanien, som nästa plats för 2016 expertsymposium.

‘Experts Circle’ och ‘Ivoclar Vivadent & Friends i London’

Ivoclar Vivadent var även värd för ‘Experts Circle’, en speciell tillställning för opinionsledare och inbjudna gäster, med föreläsningar och en paneldiskussion om den ökande framgången med monolitiska lösningar i dagens tandvård. På kvällen var deltagarna inbjudna till tillställningen ‘Ivoclar Vivadent & Friends in London’ på Naturhistoriska museet. 

Om Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent, med huvudkontor i Schaan, Liechtenstein, är en av världens ledande tillverkare av innovativa materialsystem för högkvalitativa dentala ersättningar och restaurationer. Företagets framgång grundar sig på en omfattande portfölj av produkter och system, stor kompetens inom forskning och utveckling, samt ett tydligt engagemang för utbildning  och utveckling. Företaget har helägda dotterbolag i 24 länder och sysselsätter över 3000 personer världen över. Mer information om Ivoclar Vivadent finns tillgänglig på www.ivoclarvivadent.com.

IPS e.max® och Tetric EvoCeram® Bulk Fill är registrerade varumärken hos Ivoclar Vivadent AG.