Monobond Etch & Prime

magnifying glass

Ets och silanisering i ett enkelt steg

Världens första självetsande glaskeramiska primer förkortar förbehandlingen av dentala restaurationer.

Rätt konditionering av bondingytan på restaurationer är en känslig del av det adhesiva cementeringsarbetet. Konventionella glaskeramiska restaurationer konditioneras genom att man först etsar kontaktytorna med fluorvätesyra och sedan applicerar silan som fungerar som ett ihopkopplande medel.  

Etsning med fluorvätesyra börjar dock bli mindre populärt p.g.a. den toxiska risken. Monobond Etch & Prime är en-komponents primer till keramer, som gör det möjligt att silanisera de glaskeramiska ytorna i ett enkelt arbetssteg. Tack vare den innovativa blandningen av en ny keramisk konditionerare och ett silan i samma lösning, behövs endast en produkt till konditioneringen av glaskeramer. Denna effektiva kombination förkortar avsevärt förbehandlingen av glaskeramiska restaurationer jämfört med konventionella metoder. Arbetssättet förenklas och risken för fel minskar. Med den nya primern skapas dessutom en stark och hållbar bindning.

Optimalt matchade

Monobond Etch & Prime utgör tillsammans med Adhese Universal, Variolink Esthetic och IPS e.max ett oslagbart team vid framställningen av keramiska restaurationer.  Produkterna från Ivoclar Vivadent är optimalt koordinerade med varandra och underlättar framgångsrik framställning och applicering. 

Monobond® är ett registrerat varumärke från Ivoclar Vivadent AG.