IPS e.max Press Multi

magnifying glass

Den första polykromatiska pucken avsedd för pressteknik

Tack vare en ny innovativ puck är det nu möjligt att framställa högestetiska restaurationer med naturlig färgskiftning i endast en presscykel.

IPS e.max Press Multi är den första polykromatiska pucken som finns tillgänglig för pressteknik. Pucken är avsedd att användas till framställning av monolitiska anteriora och posteriora kronor samt fasader med en naturlig färgskiftning hela vägen från dentin till incisala skäret. Med denna puck kommer det tidskrävande skiktningsarbetet att försvinna, samtidigt som de höga kraven på estetik och effektivitet uppfylls.

De polykromatiska restaurationerna tillverkas med en innovativ och avancerad framställningsteknik, som har patenterats av tillverkaren Ivoclar Vivadent. Restaurationerna pressas och glaseras sedan effektivt med nya tillbehörskomponenter i de intuitivt manövrerbara pressugnarna EP 3010 och EP 5010. Om man så önskar, kan restaurationerna karaktäriseras / glaseras med de koordinerade IPS e.max Ceram materialen.

Liksom de enfärgade IPS e.max Press puckarna, är även den nya Multi-pucken framställd av den kliniskt beprövade litiumdisilikatglas-keramen, vars böjhållfasthet uppgår till 400 MPa.

IPS e.max Press Multi-pucken finns tillgänglig i en storlek och i nio populära A-D färger samt i en Bleach-färg. Puckarna finns tillgängliga på marknaden från och med Swedental 2014.

IPS e.max® and Programat® är registrerade varumärken hos Ivoclar Vivadent AG.