Återförsäljare

Ivoclar Vivadents finns representerad i över 130 länder över hela världen.

I vissa länder sköts marknadsföringen och försäljningen av produkterna direkt av dotterbolag och i andra länder sker distribution och försäljning av återförsäljare/depoter. Så är fallet i de Nordiska länderna.

backback
Reset