Artikel - En skicklig kombination av CAD/CAM och manuellt arbete

Moderna material och manuell kompetens skickligt kombinerade för att skapa estetiska restaurationer med lång livslängd.

Målet med restaurationsterapi är att återskapa tandstrukturens estetiska egenskaper så att de smälter in med den naturliga omgivningens färg och vitalitet, samtidigt som man använder minst möjliga invasiva metoder. Kraftig missfärgning försvårar ofta utgångssituationen tillsammans med felställningar, skadade tänder och/eller existerande restaurationer. Omfattande rekonstruktion kräver en kombination av moderna material och tekniker med manuella färdigheter. Unika resultat kan uppnås genom att noggrant välja lämpliga material, maskera missfärgade preparationer samt tillämpa en optimal preparationsdesign. Framgången syns tydligt genom restaurationer som fortfarande är stabila och intakta efter många år.

Läs hela det kliniska fallet (till höger) genomfört av Aiham Farah, Dubai och Anas Aloum, Abu Dhabi/both United Arab Emirates.

Slutsats

Keramiska restaurationer har använts inom den kosmetiska tandvården i mer än trettio år. Tidigare erfarenheter har visa att kvalitet och lång livslängd på dessa restaurationer till mycket stor del är beroende av behandlingsteamets erfarenhet. Emellertid erbjuder moderna material ännu högre tillförlitlighet och flexibilitet. Restaurationerna som beskrivs i denna rapport kontrollerades efter c:a 4,5 år (Bild nedan). De var fortfarande i mycket gott skick, vilket återspeglar materialens och tillverkningsprocessens effektivitet.

Överträffa dina förväntningar med IPS e.max

 

Utgångssiuation och resultat efter 4,5 år