Ivoclar Vivadent
Norden

Search

CAD/CAM-block för tandläkarpraktiken

Datorstödda protetiska lösningar ökar stadigt sin betydelse. Kostnadseffektiva CAD/CAM-processer, digitalisering i form av orala scanners och frästeknik samt digitalt anpassade toppmoderna material, gjorda av både keram och resin, spelar en allt viktigare roll:

Ivoclar Vivadent erbjuder skräddarsydda produkter för tandläkarpraktiken. Förutom högestetiska keramiska block finns också akrylatpolymerblock för CAD/CAM-tillverkning av temporära restaurationer liksom en omfattande, välkoordinerad serie av tillbehör tillgängligt.

Telio CAD

The CAD/CAM solution for the fabrication of long-term temporaries

IPS Empress CAD

Modern teknik med välkänt material

abutmentsolutions_800x600px

Implant Prosthetics

From temporary to permanent restoration

screenversion_app-massive_art

IPS e.max Shade Navigation App

5 steps to find the correct shade and translucency level

Tillbehör

Allt du behöver vid arbete med CAD/CAM