Ivoclar Vivadent
Norden

Search

BPS lab

För att kallas ett certifierat BPS-lab måste det dentala laboratoriet/denturisten använda högkvalitativa BPS-produkter för att framställa BPS-proteser samt ha slutfört den obligatoriska  BPS-kursen.