Ivoclar Vivadent
Norden

Search
  • Ivoclar Vivadent
  • header_Adhese Univ_940x250_SV
  • Gruppbild 2016 f webb 940x250 px

Styrka inom tre områden

Ivoclar Vivadent arbetar med tre produktområden. Inom dessa tre områden erbjuder vi tandläkare och tandtekniker produkter och produktsystem som stödjer dem genom hela behandlings- och tillverkningsprocessen, och ger dem möjlighet att uppnå estetiska resultat.