Ivoclar Vivadent
Norden

Search
magnifying glass

IPS Style

Den patenterade metallkeramen IPS Style erbjuder maximal effektivitet, enkel hantering och naturtrogen estetik. IPS Style är det första keramiska material som innehåller oxyapatit-kristaller. Oxyapatitkristallerna reflekterar en hög andel av det infallande ljuset och ger därmed en naturlig djupeffekt till dina restaurationer.

Oxyapatitkristaller ingår i alla färgkomponenter, från opaker till incisalmaterial. Detta gör att restaurationens translucens eller opacitet kan kontrolleras efter behov. Genom att IPS Style även innehåller leucit- och fluorapatitkristaller samt koordinerade glasfaser får den här lågbrända glaskeram-mixen ett användarvänligt handhavande och optiska egenskaper.

IPS Style omfattar komponenter för enskikts- och flerskiktstekniker. Materialet är kompatibelt med IPS Ivocolors mångsidiga shade-, stain- och glazesortiment.

Fördelar
• Optimalt krympningsbeteende ger hög stabilitet under bränningen
• Mångsidiga modelleringsegenskaper och individualiserad hantering av skiktmaterial
• Oxyapatitkristaller för naturtrogen translucens och djupeffekt

Indikationer
• Konventionellt enskikts och flerskikts keramiskt material till de flesta legeringar (inklusive elektroplätering) där CTE-området är 13,8 – 15,2 x 10-6/K (25 – 500°C)
• Skalfasader på värmebeständiga brännstansar